woensdag 13 januari 2016

Geen crisis bezig

Deze site wordt enkel gebruikt wanneer:

  • het gemeentelijke of provinciale rampenplan op het grondgebied van Herentals afgeroepen wordt
  • www.herentals.be offline geraakt door een toestroom van bezoekers

Contact voor deze site:

Stadsbestuur Herentals
Dienst communicatie
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
tel. 014-28 50 50
communicatie@herentals.be

Test alarmsirene

Op het dak van het administratief centrum bevindt zich een elektronische alarmsirene van het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zulke alarmsirenes staan er in heel Belgi¨in de buurt van bedrijven met een hoog risico, de zogenaamde Seveso-bedrijven. Ze dienen om de bevolking te waarschuwen bij een noodsituatie.

Op de eerste donderdag van elk trimester worden de sirenes getest. 

Tijdens deze test brengen de sirenes een luide huiltoon voort, gevolgd door de gesproken boodschap: ‘proefsignaal’. Dit wordt eenmaal herhaald. De hele test duurt ongeveer één minuut. Bij echt gevaar worden de huiltonen veel langer uitgestuurd.

Meer informatie: dienst noodplanning, administratief centrum, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

vrijdag 12 september 2014

Stroomuitval

Wat als de stroom uitvalt?

De voorbije weken kwam u via de media te weten dat Herentals opgenomen is in het afschakelplan van de federale overheid. Dit betekent dat bij een mogelijk stroomtekort, een aantal stroomcabines op ons grondgebied worden uitgeschakeld, waardoor u enkele uren geen elektriciteit kunt hebben.

Eerst minder verbruiken, dan pas afschakelen

De federale overheid heeft daarom een strategische elektriciteitsreserve aangelegd. Wanneer echter blijkt dat de reserve niet voldoet, onderneemt de federale overheid actie om het verbruik te beperken. Een eerste stap daarin is het sensibiliseren van de bevolking om minder elektriciteit te verbruiken. Samen minder verbruiken kan immers een stroomuitval voorkomen. Hier alvast enkele praktische tips!

Een andere stap zijn onder meer verbodsmaatregelen voor bepaalde soorten stroomgebruik (bijvoorbeeld een verbod op feestverlichting). Wanneer sensibiliseren en verbieden niet helpt, wordt het afschakelen van elektriciteit in bepaalde gebieden een allerlaatste maatregel.

En mijn straat?

Op het grondgebied van Herentals bestaan er drie mogelijkheden:
  1. Uw straat bevindt zich in geen enkele schijf. Dat betekent dat bij u de elektriciteit niet wordt uitgeschakeld.
  2. Uw straat bevindt zich in schijf 3. Dat betekent dat bij u de elektriciteit kan uitgeschakeld worden, maar pas nadat de elektriciteit eerst in schijf 6, 5 en 4 werd uitgeschakeld.
  3. Uw straat bevindt zich in schijf 1. Dat betekent dat bij u de elektriciteit kan uitgeschakeld worden, maar pas nadat de elektriciteit eerst in schijf 6, 5, 4, 3 en 2 werd uitgeschakeld.
Raadpleeg hier een lijst van de straten die kunnen afgeschakeld worden in schijf 1 of 3.

Hoe brengen we u op de hoogte van een stroomuitval?

De stad krijgt 24 uur voor een stroomuitval hierover bericht van de federale overheid. De stad informeert u daarop zo snel mogelijk via de website, de nieuwsbrief, Facebook en Twitter. U kunt u ook een sms over een stroomuitval krijgen via BE-Alert, het alarmeringssysteem van de federale overheid. Wenst u via dit systeem een sms te ontvangen, dan kunt u zich inschrijven op http://webform.be-alert.be. Uw gegevens worden enkel voor noodwaarschuwingen gebruikt.

Hebt u stroom nodig wegens gezondheidsredenen?

Aan u elektriciteit nodig hebt om gezondheidsredenen, dan neemt u contact op met de dienst noodplanning van de stad. Zij zoeken samen met u naar een oplossing.

Vreest u voor de veiligheid in uw bedrijf? Vul online vragenlijst in.

Meer informatie

Dienst noodplanning
administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
tel. 014-28 50 50
noodplanning@herentals.be

woensdag 19 maart 2014

Schrijf u in voor Be Alert

Herentals, Mol en Lier nemen deel aan het proefproject van Be Alert. Dat is het nieuwe alarmeringssysteem van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Met dat systeem kunnen steden en gemeenten hun bewoners snel verwittigen bij een ramp, bijvoorbeeld via een sms.

In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de bevolking cruciaal. Het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werkt daarom aan de modernisering van de alarmeringskanalen. 

maandag 30 april 2012

Crisiscel

Bij een onverwachte gebeurtenis die een ernstige bedreiging vormt voor burgers, bedrijven en de omgeving, moet de overheid doeltreffend optreden. Dat doet ze door een crisiscel op te starten op gemeentelijk, provinciaal of federaal niveau.

De gemeentelijke crisiscel wordt opgericht wanneer de bedreiging zich beperkt tot het grondgebied van de gemeente. Als de bedreiging de gemeentegrenzen overschrijdt, dan wordt de provinciale crisiscel samengeroepen. In de gemeentelijke crisiscel vergaderen de burgemeester, de ambtenaar noodplanning, de brandweer, de politie, de communicatiedienst en andere betrokken diensten over de bedreiging. Ze analyseren de situatie en zorgen er voor dat de juiste mensen en middelen worden ingezet om de bedreiging weg te nemen.

De crisiscel is verantwoordelijk voor de bescherming van en informatie aan de bevolking tijdens de bedreiging. De communicatie naar burger verloopt via de website van de stad en is centraal op de homepagina te vinden. Bij een crisissituatie wordt de website regelmatig aangevuld met de meest recente informatie.

Wanneer de website van de stad zou crashen, vormt de website waar u zich nu op bevindt het alternatief. Hou ook Facebook en Twitter in de gaten. De stad verspreidt de meest recente informatie ook via deze kanalen.